รับตรง 58 ม.เกษตร

Written by Admin on . Posted in ข่าวแนะแนวการศึกษา

มาแล้ว! รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ (จัดเต็ม 28 คณะ 4 วิทยาเขต 5,058 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ

วิทยาเขตบางเขน
            - คณะเกษตร (7 สาขา รับ 205 ที่นั่ง)
            - คณะประมง (1 สาขา รับ 142 ที่นั่ง)
            - คณะวนศาสตร์ (3 สาขา รับ 60 ที่นั่ง)
            - คณะวิทยาศาสตร์ (16 สาขา รับ 390 ที่นั่ง)
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (25 สาขา รับ 900 ที่นั่ง)
            - คณะศึกษาศาสตร์ (2 สาขา รับ 15 ที่นั่ง)
            - คณะเศรษฐศาสตร์ (6 สาขา รับ 180 ที่นั่ง)
            - คณะสังคมศาสตร์ (16 สาขา รับ 56 ที่นั่ง)
            - คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1 สาขา รับ 60 ที่นั่ง)
            - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (5 สาขา รับ 140 ที่นั่ง)
            - คณะมนุษยศาสตร์ (11 สาขา รับ 330 ที่นั่ง)
            - คณะบริหารธุรกิจ (6 สาขา รับ 300 ที่นั่ง)
            - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (2 สาขา ยังไม่ระบุจำนวนรับ)
            - คณะสิ่งแวดล้อม (1 สาขา รับ 20 ที่นั่ง)


วิทยาเขตกำแพงแสน
            - คณะเกษตร กำแพงแสน (4 สาขา รับ 85 ที่นั่ง)
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (9 สาขา รับ 175 ที่นั่ง)
            - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (5 สาขา รับ 45 ที่นั่ง)
            - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (11 สาขา รับ 205 ที่นั่ง)
            - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 สาขา รับ 30 ที่นั่ง)


วิทยาเขตศรีราชา
            - คณะวิทยาการจัดการ (14 สาขา รับ 560 ที่นั่ง)
            - คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา (6 สาขา รับ 80 ที่นั่ง)
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (6 สาขา รับ 60 ที่นั่ง)
            - คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา (1 สาขา รับ 40 ที่นั่ง)
            - วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (3 สาขา รับ 60 ที่นั่ง)


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
            - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร (6 สาขา รับ 200 ที่นั่ง)
            - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (9 สาขา รับ 270 ที่นั่ง)
            - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (7 สาขา รับ 350 ที่นั่ง)
            - คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3 สาขา รับ 100 ที่นั่ง)

 
มาแล้ว! รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ (จัดเต็ม 28 คณะ 4 วิทยาเขต 5,058 ที่นั่ง)


คุณสมบัติที่สมัครได้
            - เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า (เด็กซิ่วสมัครได้บางคณะ)
            - ได้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ตามที่แต่ละสาขากำหนด
            - มีคะแนน GAT PAT 1/58 ในวิชาที่แต่ละสาขากำหนด
            - มีคะแนน 7 วิชาสามัญปี 58 ในวิชาที่แต่ละสาขากำหนด


กำหนดการรับสมัคร
            - รอติดตามประมาณ ต.ค.

รายละเอียดต่างๆ http://www.ku.ac.th/kunews/news57/9/KU-admission58.pdf

            กำหนดการต่างๆ ในการสมัครรอติดตามได้ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ครับ เอาเป็นว่าใครเล็งที่จะสมัครคณะไหน ดูองค์ประกอบของคะแนนให้ดีเลยครับ และจัดการสมัครสอบให้ครบตามที่เขาเรียกใช้ หากมีอะไร คืบหน้า พี่ลาเต้ จะนำมาให้ทราบกันที่นี่แน่นอนครับ
 
ที่มา http://www.dek-d.com/admission/35432/