รับสมัครอาสาสมัครภาษาต่างประเทศ

Written by Admin on . Posted in ข่าวแนะแนวการศึกษา

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับอาสาสมัครจำนวน 200 คน เพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ANOC General Assembly 2014) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤษจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับและรัสเซีย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
โดยสามารถดาว์นโหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ