เพลงประจำโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชเตรียมพัฒน์ฯ

                  ธงพระเกี้ยวชมพูพลิ้วดูงามสง่า                                          เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

                *สถาบันการศึกษาเยาวชน                                                พวกเราเริ่มต้นด้วยการรักเรียน

รวมกันมั่นคงในความพากเพียร                                                            ผลลัพธ์หมุนเวียนกลับมาถึงตน

เพื่อสังคม เพื่อชาติไทย                                                                      สามัคคีมีไว้ผลดียิ่งใหญ่เลิศล้น

ชมพูโบกสะบัด...พระเกี้ยวเด่นชัดทุกๆ คน                                          สถาบันเริ่มต้นเด่นดี....(ซ้ำ*)

                พระเกี้ยวชมพูคู่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

                **ดั่งสาย โลหิตเดียว ยึดเหนี่ยวด้วยพระเกี้ยวชมพูสดสี

ผูกมิตร ไมตรี ศักดิ์ศรี น้องพี่สมัครสมาน

เราต้อง มองไกล เพื่อไทย ในอนาคตกาล

เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ให้เจริญ สุขศานต์ ตลอดไป...(ซ้ำ**)

 

 

เพลงมาร์ชเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี

 

                พวกเราเตรียมพัฒน์ปทุมธานี                                             ปรารถนาความสามัคคี

รักกันเหมือนดังน้องพี่                                                                        สร้างความดีให้มีทั่วกัน

                ตั้งใจเรียนพากเพียรศึกษา                                                 นำชัยมากีฬาเราไม่หวั่น

เกียรติวินัย ยึดไว้ให้คงมั่น                                                                 จิตผูกพัน ลึกล้ำลำลูกกา

                ประพฤติดีมีวินัยใจหนักแน่น                                              ไม่คลอดแคลนรักชาติศาสนา

ทั้งกษัตริย์ บิดรและมารดา                                                                ขอบูชาเหนือสิ่งอื่นใด

                จะยึดมั่นกตัญญูรู้คุณ                                                          ความการุณของครูที่มีให้

จะขอเอาชีวิตและกายใจ                                                                    เข้าฝากไว้ให้ครูขัดเกลา