แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

สามารถเดินทางได้โดย

 

 

 

 

  • รถโดยสารประจำทางสาย 543 (คลอง 7 ลำลูกกา - อู่บางเขน)
  • รถโดยสารประจำทางสายลำลูกกา - รังสิต
  • รถโดยสารประจำทางสายลำลูกกา - สะพานใหม่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น