ติดต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-569-1051 โทรสาร 02-569-1052

e-mail: tupptschool[at]gmail.com