Display #
Title Author Hits
Qr Code รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 Admin 146
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Admin 42
ประกาศรายชื่อแข่งขันสารานุกรม Admin 31
แบบฟอร์มปพ.5 1/2561 Admin 53
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 Admin 38
ประกาศผลคัดเลือกยามรักษาการณ์ Admin 43
ประกาศผลการเลือกสรรครูตำแหน่งอัตราจ้าง Admin 46
ผลการจัดห้องเรียนม1ม4ปีการศึกษา2561 Admin 130
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 37
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา2561 Admin 100
ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง Admin 68
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมีและดนตรีสากล Admin 67
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อำนวยการ Admin 55
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2561 Admin 206
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561 Admin 277
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 Admin 284
ประกาศผมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ 2561 Admin 230
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 74
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนเรียนซ้ำ Admin 99
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ Admin 65
รับสมัครMEP GEP รอบสอง Admin 138
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียน GEP Admin 184
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้อง MEP ปีการศึกษา2561 Admin 222
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4(ม.3เดิม) Admin 209
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนและตารางสอบซ่อม Admin 159
คะแนนนักเรียนทำกิจกรรม Admin 83
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1/2561 Admin 93
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Admin 228
ตารางสอบปลายภาค2-2560 Admin 105
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Admin 119
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin 94
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มบริหาร Admin 108
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Admin 366
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2560 Admin 121
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 Admin 113
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin 121
ปพ 5 และไฟล์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2560 Admin 150
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 Admin 104
เชิญประชุมผู้ปกครอง Admin 132
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Admin 196
รายงานการประชุม 7/2560 Admin 113
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560 Admin 332
ตารางสอบปลายภาค1-2560 Admin 150
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 Admin 143
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 191
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 Admin 129
ตารางสอบกลางภาค1-2560 Admin 184
เค้าโครงIs และเอกสารประกอบการเรียน Admin 454
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 Admin 189
ปฏิทินงานวัดผล Admin 169
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 Admin 360
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน Admin 176
คู่มือ Tupptnas Admin 178
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2560 Admin 211
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน Admin 165
คู่มือครู Admin 228
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ Admin 264
เบอร์ติดต่อ Admin 181
รายชื่อปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 Admin 226
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP Admin 236
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Admin 221
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 Admin 2308
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ความสามารถพิเศษ Admin 338
test Admin 229
หนังสือเชิญประชุม Admin 1114
บันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียน Admin 463
Banner Mep Admin 146
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม Admin 240
แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน และตารางสอบแก้ตัว Admin 272
sar 2-2559 Admin 385
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Admin 243
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 Admin 602
แจ้งเบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน Admin 223
แบบฟอร์มใบปะหน้า ผลการเรียนรู้วิชาIS Admin 240
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560 Admin 1071
นโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ Admin 197
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง Admin 224
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Admin 435
ปฎิทินวิชาการ 2/2559 Admin 300
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ ปี 2559 Admin 273
กำหนดการสอบซ่อมและเปิดภาคเรียน Admin 420
รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2559 Admin 361
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Admin 413
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 241
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 Admin 393
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 244
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย Admin 269
กำหนดและตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ Admin 274
ใบรายชื่อ ปพ.5 1/2559 Admin 374
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ Admin 247
รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Admin 209
ยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี Admin 272
ใบนำฝาก (pay in) จ่ายค่าเทอมของนักเรียน Admin 479
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 259
แจ้งหยุดเรียน Admin 2304
ตารางสอนประจำภาคเรียน 1/2559 Admin 333
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 (ความสามารถพิเศษ) Admin 394
รับสมัครนร. ประจำปีการศึกษา2559 Admin 429
ผลการคัดเลือกนักเรียนGEP ประจำปีการศึกษา 2559 Admin 417
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 316