Display #
Title Author Hits
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1/2561 Admin 2
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Admin 6
ตารางสอบปลายภาค2-2560 Admin 12
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Admin 30
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin 20
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มบริหาร Admin 23
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Admin 195
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2560 Admin 46
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 Admin 49
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin 55
ปพ 5 และไฟล์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2560 Admin 53
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 Admin 44
เชิญประชุมผู้ปกครอง Admin 60
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Admin 95
รายงานการประชุม 7/2560 Admin 53
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560 Admin 240
ตารางสอบปลายภาค1-2560 Admin 85
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 Admin 84
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 102
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 Admin 72
ตารางสอบกลางภาค1-2560 Admin 114
เค้าโครงIs และเอกสารประกอบการเรียน Admin 190
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 Admin 121
ปฏิทินงานวัดผล Admin 105
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 Admin 159
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน Admin 112
คู่มือ Tupptnas Admin 102
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2560 Admin 146
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน Admin 108
คู่มือครู Admin 143
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ Admin 157
เบอร์ติดต่อ Admin 121
รายชื่อปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 Admin 161
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP Admin 160
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Admin 167
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 Admin 2197
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ความสามารถพิเศษ Admin 260
test Admin 164
หนังสือเชิญประชุม Admin 421
บันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียน Admin 215
Banner Mep Admin 92
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม Admin 184
แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน และตารางสอบแก้ตัว Admin 211
sar 2-2559 Admin 277
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Admin 168
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 Admin 529
แจ้งเบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน Admin 171
แบบฟอร์มใบปะหน้า ผลการเรียนรู้วิชาIS Admin 167
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560 Admin 993
นโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ Admin 146
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง Admin 165
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Admin 361
ปฎิทินวิชาการ 2/2559 Admin 251
กำหนดการสอบซ่อมและเปิดภาคเรียน Admin 340
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ ปี 2559 Admin 215
รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2559 Admin 281
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Admin 316
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 192
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 Admin 323
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 182
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย Admin 211
ใบรายชื่อ ปพ.5 1/2559 Admin 300
กำหนดและตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ Admin 212
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ Admin 185
ยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี Admin 214
รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Admin 158
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 193
ใบนำฝาก (pay in) จ่ายค่าเทอมของนักเรียน Admin 341
แจ้งหยุดเรียน Admin 1262
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559 Admin 215
ตารางสอนประจำภาคเรียน 1/2559 Admin 268
ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักเรียนม.1 (ความสามารถพิเศษ) Admin 329
รับสมัครนร. ประจำปีการศึกษา2559 Admin 364
ผลการคัดเลือกนักเรียนGEP ประจำปีการศึกษา 2559 Admin 356
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 245
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน Admin 391
เชิญชมการแพร่ภาพรายการรับนักเรียน ปีการศึกษา2559 Admin 176
ประมวลภาพนิทรรศเตรียมพัฒน์ ฯ ปทุม ๕๘ Admin 187
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 196
เดินสวนสนามยุวกาชาด Admin 325
โครงการติวเตอร์ธารน้ำใจ สานสายใจ เครือข่ายเตรียมพัฒน์ Admin 245
วันครูแห่งชาติ2559 Admin 346
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ Admin 198
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณออนไลน์ Admin 172
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เทอม2 Admin 197
รายละเอียดและขั้นตอนการชำระเงินระดมทรัพยากร Admin 158
ยินดีต้อนรับ Admin 253
ยินดีกับนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สหรัฐอเมริกา Admin 242
รำถวายพระพรพระราชินี (ช่อง 7) Admin 425
ผอ.เข้าเฝ้ารับของที่ระลึก Admin 203
กรอกข้อมูลนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 287
รางวัลสมเด็จพระสังฆราชฯ Admin 290
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย Admin 204
เปิดป้ายโรงเรียนเตรียมพัฒน์ฯราชบุรี Admin 372
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน Admin 219
ประชุมผู้ปกครอง 1/2558 Admin 245
การแข่งขันฟุตบอล Bcc Junior Cup Admin 236
ชนะเลิศแข่งขันการประกวดสำรับอาหารไทยข้าวไรซ์เบอรี่ Admin 237
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม Admin 214
ประชุมร่วมกับกองกำกับการ Admin 180