รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ได้ลงนามความร่วมมือในการเปิดเป็นศูนย์รับสมัครและจัดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ร่วมกับ สสวท. และยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ธนาคารออมสิน, บริษัทเอดูพาร์คจำกัดประเทศไทย และสถาบัน KEREI สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร์

การจัดทดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ จะมีการจัดทดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้อนุญาตให้นักเรียนของท่านสมัครเข้าร่วมทดสอบ โดยส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท ภายในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 

จึงเรียนมาเพิ่อโปรดอนุญาต