โครงการ Pre-Engineer เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมทางด้านวิชาการ ในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

1. การสร้าง Web Application Development with PHP

2. การทำ Special Effect ด้วยคอมพิวเตอร์

3. การตัดต่อ VDO ด้วยคอมพิวเตอร์

4. การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น

5. รู้จักกับ แมคอินทอช MAX OSX

6. การใช้งาน Google Application

7. การควบคุมหุ่นยนต์ Arduino ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

8. การสร้างโปรแกรม Mobile Application

แต่ละรายการใช้เวลาอบรม 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นักเรียนที่สนใจติดต่อสอบถามวันและเวลาอบรมได้ที่ครูณัฐพล บัวอุไร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ย. 56 ครับ