โครงการประกวดการพัฒนาเกมแอพพลิเคชัน

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการพัฒนาเกมแอพพลิเคชัน สามารถสมัครได้กับครูณัฐพล บัวอุไร ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 2556 นี้ครับ