เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรม Social Media นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2555 และประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรมวันที่ 12 มิ.ย. 2555

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดย… คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร