ส่งครูสุนันทาไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนปากเกร็ด

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยครูสุนันทา จิตต์มั่น ไปย้ายไปปฏิบัติราชการครู ณ โรงเรียนปากเกร็ด คณะผู้บริหาร และครูจึงได้ร่วมกันไปส่งคุณครูของเรา ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556