อบรมการใช้และการจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแท็บเล็ตและการจัดการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตสำหรับครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2