การประกวดการเดินสวนสนาม

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการเดินสวนสนามเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับจังหวัด ณ โรงเรียนปทุมวิไล โดยผลการแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขันการเดินสวนสนาม ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปแข่งขันในระดับจังหวัดที่โรงเรียนปทุมวิไลต่อไป