ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล รอดคล้าย

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล รอดคล้าย

โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน