ประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช้

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและนำเสนอผลงาน ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดปทุมธานี 2557 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิพระวรชายาในสมเด็จกฃพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมศาลารักษ์ปทม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณครูสุชญา ควรพันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแล (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)