ข้อมูลสำหรับเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2558

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับเขียนโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียนหัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน ท่านสามารถดาวน์โหลดโครงการ/กิจกรรมในปีเก่า (ปีงบประมาณ 2557) เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2558 ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

ทั้งนี้งานแผนงานโรงเรียน ได้จัดทำตัวอย่างการเขียนแบบเสนอกิจกรรม พร้อมด้วยแบบฟอร์มเสนอกิจกรรม และมาตรฐานโรงเรียน ชื่อโครงการและตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละโครงการไว้ให้แล้ว ดังลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

Attachments:
Download this file (project-group.zip)โครงการเดิม-กลุ่มสาระการเรียนรู้[โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้]2570 Kb
Download this file (project-money.zip)โครงการเดิม-กลุ่มบริหารงบประมาณ[โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ]80 Kb
Download this file (project-normal.zip)โครงการเดิม-กลุ่มบริหารทั่วไป[โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มบริหารทั่วไป]778 Kb
Download this file (project-personal.zip)โครงการเดิม-กลุ่มบริหารงานบุคคล[โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน]931 Kb
Download this file (project-vichakarn.zip)โครงการเดิม-กลุ่มบริหารวิชาการ[โครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มบริหารวิชาการ]937 Kb
Download this file (ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม-กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์.doc)ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม-กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์[ ]77 Kb
Download this file (มาตรฐาน ชื่อโครงการและตัวอย่างกิจกรรม.doc)มาตรฐาน ชื่อโครงการและตัวอย่างกิจกรรม[ ]98 Kb
Download this file (แบบเสนอกิจกรรม.doc)แบบเสนอกิจกรรม[ ]57 Kb