ตรวจเยี่ยมและวินิจฉัยโครงร่างองค์กรโรงเรียนมาตรฐานสากล

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมและวินิจฉัยโครงร่างองค์กรโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและวินิจฉัยโครงร่างองค์กร โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมีประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคือ ผอ.ประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนบรรหารแจ่งใสวิทยา 1 ทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและวินิจฉัยโครงร่างองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจครับ

โรงเรียนของเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่โรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน (ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ)