รับการนิเทศ ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมิน นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน นิเทศ ติดตาม ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ทั้งนี้ผลการประเมิน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการให้การชื่นชมผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ลูกที่ดีครับ เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ได้ดำเนินการทุกอย่างเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเช่นเดียวกัน (ภาพทั้งหมด คลิกที่นี่)