ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่สุภาพ บุญปาน

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สุภาพ บุญปาน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ นักเรียน และผู้ปกครอง ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สุภาพ บุญปาน อันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว และผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนลำลูกกาหรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และท่านยังได้บริจาคทรัพย์ในการสร้างอาคารสุภาพ บุญปาน หรืออาคารห้องสมุด(เดิม) ปัจจุบันคืออาคารเรียนดนตรีนาฏศิลป์ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สุภาพ บุญปาน จงสู่สุขคติในสัปรายภพ