รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูเสาวนิตย์ ปาจรียพงษ์ ครูใกล้รุ่ง เก่าบริบูรณ์ ครูภานิชา เนื่องหล้า และครูโชคพิพัฒน์ กระแสสินธุ์ ได้รับรางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)