ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 2558

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันรายงานตัวและมอบตัว ขอให้นักเรียนมาพร้อมกับผู้ปกครอง (พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลนักเรียน) ด้วยครับ

Attachments:
Download this file (1-580401.pdf)1-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ[ ]152 Kb
Download this file (2-580401.pdf)2-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ[ ]138 Kb
Download this file (3-580401.pdf)3-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (นอกเขต)[ ]221 Kb
Download this file (4-580401.pdf)4-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ[ ]421 Kb
Download this file (5-580401.pdf)5-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์[ ]175 Kb
Download this file (6-580401.pdf)6-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ[ ]165 Kb
Download this file (7-580401.pdf)7-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน[ ]138 Kb
Download this file (8-580401.pdf)8-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี[ ]141 Kb
Download this file (9-580401.pdf)9-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 แผนการเรียนคหกรรม[ ]155 Kb
Download this file (99-580401.pdf)10-ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (ตัวสำรอง)[ ]188 Kb