การแข่งขันกีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนออมสิน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนออมสิน โดยได้ส่งทีมฟุตบอลของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558