รางวัลสมเด็จพระสังฆราชฯ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประทานเข็มสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

มอบเกียรติคุณบัตรรางวัลความดี มอบทุนการศึกษา

และพิธีแสดงมุทิตาคารวะ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

ดร. สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี พร้อมด้วยคุณครูเจริญศรี ศรีแสนยง คุณครูสุภันทนา เจริญวัลย์ และตัวแทนของนักเรียน เข้าร่วมพิธีประทานเข็มสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบเกียรติคุณบัตรรางวัลความดี มอบทุนการศึกษา และพิธีแสดงมุทิตาคารวะ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)

รับรางวัลสมเด็จพระสังฆราชฯ