ผอ.เข้าเฝ้ารับของที่ระลึก

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเฝ้ารับของที่ระลึก

ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกประทานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวงเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใรพระบรมมหาราชวัง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ผอ.เข้าเฝ้ารับของที่ระลึก