ยินดีต้อนรับ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นฤภพ ขันทับไทย ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี