รายละเอียดและขั้นตอนการชำระเงินระดมทรัพยากร

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดและขั้นตอนการชำระเงินระดมทรัพยากร

 

 

            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี

 

นักเรียนสามารถชำระเงินระดมทรัพยากรได้ 2 ทางคือ 

1) นำเงินสดมาชำระที่โรงเรียน

2) นำใบ Pay In ที่ทางโรงเรียนแจกให้หรือสามารถปริ้นได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน

    ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ทุกสาขา ทั่วประเทศ

3)รายการค่าใช้จ่ายของนักเรียน

     3.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6 (ห้องเรียนปกติ) จำนวนเงิน 2,700 บาท

     3.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 (ห้องเรียนพิเศษ) จำนวนเงิน 10,450 บาท(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)