คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่

คำสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่ ๓๓๘/๒๕๕๘ เรือง แต่งตั้งและมอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่ ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีได้มีรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ครบทั้ง ๔ กลุ่มบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ดำเนินตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมอบหมายให้รองผู้อำนวยการปฎิบัติหน้าที่่กลุ่มบริหาร ดังรายละเอียด 

 

Attachments:
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งรอง.pdf)คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่[คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่]441 Kb