โครงการติวเตอร์ธารน้ำใจ สานสายใจ เครือข่ายเตรียมพัฒน์

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธารน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์

คณะติวเตอร์ธารน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ได้เดินทางไปติว Onet ในรายวิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559 ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นอย่างดี ชมภาพ(คลิกที่นี่)