เดินสวนสนามยุวกาชาด

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินสวนสนามยุวกาชาด 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรม เดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ โดยมีนายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ชมภาพ (คลิกที่นี่)