รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค

     ฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลและประเมินผล - งานทะเบียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ได้กำหนดรูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาคให้ดาวน์โหลดได้ที่หน้า  ดาวน์โหลด----> กลุ่มบริหารงานวิชาการ---->งานทะเบียน-วัดผล   หรือคลิก    ที่นี่