การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2560

ตามรายละเอียดดังแนบ