ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนฃั้นม.๑ห้องเรียนพิเศษ GEP และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๔