รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน