กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และตารางสอบซ่อม

  กำหนดการปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 และ กำหนดการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560 และตารางสอบซ่อม