school and education

ติดต่อเรา

025691051

ยลเสน่ห์ น่าสัมผัส @เตรียมพัฒน์ ปทุมธานีฯ

 • slide
 • slide
 • slide

Jefferson T-shirt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est. Tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.


Client Jefferson Wear
Date 12 July 2016
Tags Themeforest envato Joomla web design
Gallery link
Download Full Report

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

        ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ดำเนินการนำผลการตรวจสอบมาพัฒนาและแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้รับการยกระดับและประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลักสูตร 


  • Gifted Education Program (GEP)

   Gifted Education Program (GEP)

   เป็นห้องเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้นในทุกรายวิชา
  • Mini English Program(MEP)

   Mini English Program(MEP)

   ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) มีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
  • คู่ขนาน

   คู่ขนาน

   ห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โดยอิงหลักสูตรจากห้องเรียนGEP
  • สามัญ

   สามัญ

   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • วิทยาศาสตร์-วิศวกรรม

   วิทยาศาสตร์-วิศวกรรม

   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ เป็นห้องเรียนที่เน้นการปูพื้นฐานทักษะการลงมือปฏิบัติจริงด้านวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการทำMOUร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  • ทั่วไป

   ทั่วไป

   เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนด้านวิชาชีพ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

   เน้นการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

   ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • คณิตศาสตร์-อังกฤษ

   คณิตศาสตร์-อังกฤษ

   เน้นการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ควบคู่การพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-จีน

   ภาษาอังกฤษ-จีน

   เน้นการเรียนรู้แบบสนุก การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารและเป็นแนวทางอาชีพของนักเรียนในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศจีน
  • ภาษาอังกฤษ-เกาหลี

   ภาษาอังกฤษ-เกาหลี

   หลักสูตรภาษาเกาหลี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การสื่อสาร การอ่าน และการเขียนด้วยภาษาเกาหลี รวมถึงให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีร่วมด้วย

  Our school goals

  มีระเบียบวินัย ใส่ใจคุณธรรม

    

   

  July 2020
  S M T W T F S
  1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31

  121

  ครู


  31

  บุคลากรทางการศึกษา

  Talk to us

  085 888 5555