ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์รับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ห้องงบประมาณอาคาร 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังแนบ