้รับสมัคร Mep Gep รอบ 2

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดรับสมัคร  นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน GEP และ MEP รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี