ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความสามารถพิเศษ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ