ประกาศผลนร. ความสามารถพิเศษ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 และดำเนินการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของผู้สมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ ดังไฟล์แนบ