เรียกม1 ความสามารถพิเศษสำรอง

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.1 62 ความสามารถพิเศษเรียกสำรอง

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์จึงขอเรียกลำดับ  สำรองจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ (สำรอง) จำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้