ประกาศผลคัดเลือกม1 2562

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทัั้งใน และนอกเขต ตามไฟล์แนบ