ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการปีงบประมาณ 2555

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน ทุกท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสนอโครงการและตัวอย่างการเขียนโครงการได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ และกำหนดส่งโครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2555 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555