ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมหาบัณฑิต

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมหาบัณฑิตใหม่ 3 ท่าน ได้แก่

  1. ครูชุติรัตน์ กาญจนธนชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. ครูสุนันทา จิตต์มั่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  3. ครูศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ทั้ง 3 ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี