ประกาศผลสอบ Gifted ม.1

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   (Gifted Education Program: GEP)ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกดังเอกสารแนบต่อไปนี้