นักเรียนร่วมต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ทุกคน ร่วมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง รองผู้อำนวยการอักษร กลแกม และรองผู้อำนวยการวิสูตร คำนวนศักดิ์

Image 005