ค่ายลูกเสือ ม.2

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Image 062