ค่ายลูกเสือ ม.3

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Image 088