ส่งผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

คณะผู้บริหารและครู ร่วมกันเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง ในโอกาสที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี