กิจกรรมวันคริสต์มาส

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักวัฒนธรรมวันคริสต์มาส พร้อมทั้งจัดการแสดงต่างๆ ให้นักเรียนได้เข้าชม

ดูรูปกิจกรรมคลิกที่นี่ครับ