กีฬาสีเตรียมพัฒน์-ลำลูกกาเกมส์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ คณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ-ลำลูกกา เกมส์ ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

รูปกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูได้จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ

[9 ม.ค. 57] กีฬาสีวันแรก #1 (608 รูป)

[9 ม.ค. 57] กีฬาสีวันแรก #2 (589 รูป)

[10 ม.ค. 57] กีฬาสีวันที่สอง #1 (465 รูป) 

[10 ม.ค. 57] กีฬาสีวันที่สอง #2 (511 รูป)